ജയരമിന്‍ടെ മാന്ത്രികന്‍ റിലീസിങ്ങിനോരുങ്ങുന്ന്നു

 ജയരമിന്‍ടെ  മാന്ത്രികന്‍ റിലീസിങ്ങിനോരുങ്ങുന്ന്നു 


 അനില്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ജയറാമിന്റെ മാന്ത്രികന്‍ പ്രദര്സനതിനോരുങ്ങുന്നു .ഈ ചിത്രം ജയറാമിന്റെ ഓണം ചിത്രമായിരിക്കും .മാന്ത്രികവും സസ്പെന്‍സും നിറഞ്ഞ സിനെമയാരിക്കും മാന്ത്രികന്‍ .ജയറാമിന്റെ ഇതിനു  മുന്‍പ് ഇറങ്ങിയ തിരുവമ്പാടി തമ്പാന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം കണ്ടിരുന്നില്ല .അതു കൊണ്ടു തന്നെ മാന്ത്രികന്റെ വിജയം ജയറാമിന്  അനിവാര്യമാണ് .ജയരമിനോപ്പം മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ  താരങ്ങളും ചിത്രത്തിലുണ്ട് .പൂനം ബജവ ആണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക .ഓണത്തിന് ചിത്രം പ്രദര്സനതിനെതും 

ഇന്നത്തെ സിനിമ

പാലാ

മഹാറാണി-
കമ്മത്ത് ആന്‍ഡ്‌ കമ്മത്ത് (4)
യുവറാണി - ടാ തടിയാ
ജോസ് - റോമന്‍സ് (4)

യൂണിവേഴ്സല്‍ - RACE 2(4)

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...